..:: rusça tercüme - rusça çeviri ::..
Rusça Hukuki Tercüme Hizmetlerimiz
Sözleşme, vekaletname, tapu, anlaşma, form, inşaat ihalesi, şirket tüzüğü, tescil evrakları, inşaat taşeron söleşmesi, kontrat taahhütname, yabancı mevzuat, At (AB) Mevzuatı, dernek tüzüğü, karar, kanun maddeleri vb. belgelerin tercümesi...
Rusça Teknik Tercüme Hizmetlerimiz
Teknik belge, rapor, kullanım kılavuzu, el kitabı, kullanma talimatı, broşür, kitapçık, yazılım, bilgisayar programı, kontrol belgesi, odit raporu, yerleştirme projesi, otomotiv, makine mühendisliği, gemi mühendisliği, kimya, fen, biyoloji, kooperatif, teknik makale, teknik doküman, kooperatif, teknik resim, tesis, ekipman, su arıtma, sıvı yakıt, yerleştirme projesi, yönetmelik vb. belgelerin tercümesi
Rusça Akademik Tercüme Hizmetlerimiz
Tez, akademik makale, araştırma, akademik metin, vb. konuda belge ve dosyaların tercümesi
Rusça Tıbbi Tercüme Hizmetlerimiz
Rapor, reçete, tıbbi cihaz, tıbbi metin, tıbbi makale, ilaç prospektüsü, bilimsel çalışmalar, eczacılık vb. konuda belge ve metinlerin tercümesi
Rusça Gümrük Belgeleri Tercümesi Hizmetlerimiz
Fatura, konşimento, manifesto, sağlık sertifikası, gümrük beyannamesi, proforma fatura, çeki listesi, paketleme listesi, ata karnesi vb. belgelerin tercümesi

ingilizce tercüme

anasayfa

 

0216 565 95 25
info@onlinecevirmen.com

F.Kerim Gökay Cad. Dilsiz Sok.No.:1/7 Göztepe - Kadıköy
İstanbul

www.onlinecevirmen.com